ז'בוטינסקי 138-140

ת.מ.א 38 בתל אביב

מיקום: הצפון הישן, תל אביב

שטח המגרש: 1.336 ד"מ

יחידות דיור: 35 מגורים + 6 משרדים

סטטוס: בתכנון

 

המזמין: גורקן יזמות פרויקטים וקבוצת אלגר ייזום ויישום בע"מ