קהילת יאסי 13

בנין בוטיק בתל אביב

מיקום: רמת החייל, תל אביב

שטח המגרש: 0.764 ד"מ

יחידות דיור: 10

סטטוס: בביצוע

 

המזמין: C Hotels